ราชทีป-ทากิยูชิ

สวัสดีค่ะ

ด้วยพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้า พันธกิจ อาร์ เอ็น อาร์ นิวไลฟ จึงได้ริเริ่มขึ้นในประเทศไทยอยู่ ณ ขณะนี้ เราขอขอบคุณในการที่ท่านได้อธิษฐานเผื่อเราและการสนับสนุนจากทุกท่าน เรามีความหวังใจที่ถ้อยคำแห่งความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะถูกส่งออกไปเพื่อประกาศถึงข่าวประเสริฐ อันเป็นความหวังสำหรับผู้ที่ไร้ความหวัง และความรอดสำหรับที่ผู้ที่ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด

ด้วยการทรงนำของพระเจ้า เราปราถนาที่จะขยายพันธกิจนี้ ซึ่งขณะนี้เรากำลังเตรียมที่จะดำเนินการในเรื่องวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์เนตผ่านเวปไซต์ของเรา ขอได้โปรดอธิษฐานเผื่อเราด้วยสำหรับงานชิ้นใหม่นี้ การสนับสนุนจากท่านจะมีส่วนทำให้งานชิ้นนี้เป็นไปได้

ที่สถานีของเรา เราทำงานเพื่อสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น ด้วยความพากเพียรทั้งหมด ขอได้โปรดส่งคำติชม หรือข้อแนะนำต่างๆไว้ที่เวปไซต์ของเราได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่รายการที่มีคุณภาพ และบทความอันทรงคุณค่าต่อทุกท่านต่อไปในอนาคต

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

ราชทีป ทากิยูชิ

ผู้อำนวยการพันธกิจ

นิมิตของเรา

ปรัชญา

เผยแพร่คุณค่าของความรักของพระเจ้า

วิสัยทัศน์

ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า และความหวังต่อผู้คนทั่วประเทศไทย ผ่านการสื่อสารทางเวปไซต์ สถานีวิทยุ ศูยน์การเรียนรู้เพื่อครอบครัวและสุขภาพ

พันธกิจ

ประกาศความรักขององค์พระเยซูคริสต์ พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผ่านสื่อออนไลน์ในหลายๆรูปแบบ เช่น บทความ บทเพลง รายการวิทยุ

ทีมงานของเรา
ราชทีป-ทากิยูชิ
คุณราชทีป ทากิยูชิ

ผู้อำนวยการพันธกิจ

ศกล สินธุวรการ
คุณศกล สินธุวรการ

ผู้ช่วยพันธกิจ

ชลิตา
คุณชลิตา

ผู้ช่วยพันธกิจ

สดใส ธาตุไชย
คุณสดใส ธาตุไชย

ผู้ช่วยพันธกิจ